Aktiviteter 2019

Dommermøde d. 10.08.2019


Specialklubbens dommere mødes med bestyrelsen til dommermøde som afholdes hvert andet år. Mødet afholdes ved Lars K. Mortensen, Bogense.

 

Klubudstilling  2019

Specialklubben for Dværg Wyandotter

Klubben afholder sin specialudstilling lørdag den 12. oktober 2019 på Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800Viborg.

Udstillingen arrangeres igen i et samarbejde mellem specialklubben for Dværg Wyandotter og Landsklubben for Orpington.

Dyrene skal være i burene senest kl. 9.00, for dommerne begynder bedømmelsen kl. 9.30.

Specialklubben har besluttet, at alle dyr bedømmes på det ”gamle” bedømmelseskort. Vi er tilbage igen som tidligere. Dette bruges også på LU 2019.

Pris for stadepenge er igen kr. 25,00 pr. dyr.

Prisen for morgenmad og frokost lørdag er kr. 100,00. Tilmelding til maden er nødvendig for arrangørerne.

Sidste tilmeldingsfrist er 27. september til Søren Hugo Høy pr. mail: shh1963@hotmail.com

Ved tilmeldingen skal følgende oplyses: Navn, adresse, telefonnummer og mail. Antal dyr, køn og farve

Husk at alle dyr skal være vaccineret og vaccinationsattest skal medbringes.

Udstillingen åbningstid: Udstillingen åbner kl. 13,00 og lukker kl. 16.00.

Der indkaldes senere til generalforsamling, som i år afvikles i forbindelse med LU 2019. Dette med baggrund i at formanden er fraværende på specialudstillingen.

Til jeres orientering afholder specialklubben Rassebezognee Europaschau 2020 i Herning for Dværg Wyandotter i alle farver i forbindelse med LU 2020

Lars K. Mortensen, formand for specialklubben for Dværg Wyandotter